Hôm qua, ngay từ ngày cúng ông Công ông Táo 23 tháng chạp, các chợ đổi tiền lẻ ở Hà Nội đã nhóm họp rất đông vui, tấp nập và sớm hơn những năm trước đến 3-4 ngày.