(ANTĐ) - Ngày 27-5, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại diện một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn vào dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ TP.

Đa số các ý kiến cho rằng nền công nghiệp của Hà Nội đang nhỏ lẻ và chủ yếu dừng lại ở khâu gia công. Khẳng định tầm quan trọng của công nghiệp trong nền kinh tế, các DN đề nghị, những năm tới, TP cần có định hướng về phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo điều kiện cho các DN vươn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường nội địa. Các DN đề nghị ngoài các cơ chế, chính sách, Hà Nội cần chú trọng ngay từ khâu đào tạo ứng dụng thực hành, một khâu yếu hiện nay. Cải cách hành chính cũng là một nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại buổi làm việc. Đề nghị tiếp tục lựa chọn cải cách hành chính là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cán bộ, TP cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thúc đẩy, mở rộng sản xuất.