Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Tập trung tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4798/UBND-KSTT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Tổng Công ty Điện lực thành phố tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Theo đó, về tổ chức triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp các sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 9452/VPCP-KSTT đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành nhóm công việc phục vụ Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động trước ngày 15-11-2019 và nhóm công việc tích hợp dịch vụ công theo lộ trình trong quý I năm 2020.

Phối hợp Cục Kiểm soát TTHC các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện và nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố để đảm bảo thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng dùng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đến các cấp, các ngành của thành phố; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp để đảm bảo tính liên thông, đơn giản, thuận lợi đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng và tích hợp triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng đường truyền mạng diện rộng thành phố (WAN) thông suốt, ổn định, an toàn thông tin, sẵn sàng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ để đảm bảo kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí ngân sách thành phố từ nguồn chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Liên quan đến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong thành phố: Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố tại Thông báo số 325/TB-BCDCQĐT, ngày 10/10/2019, về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan để tiếp tục triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến thành phố, phấn đấu đến ngày 31-12-2019 có 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó tối thiểu 30% TTHC đạt mức độ 4).

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tap-trung-tich-hop-dich-vu-cong-truc-tuyen-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-168784.html