Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Gốc
Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Giải quyết TTHC cho người lao động tại bộ phận Một cửa - BHXH TP Hà Nội. Ảnh: KTĐT

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại các địa phương, đơn vị từ tháng 1-2018 đến hết quý I-2019.

Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tại 177 xã, phường, thị trấn thuộc 26 quận, huyện, thị xã và 5 sở, ngành thành phố.

Thời gian kiểm tra từ ngày 20-5 đến 30-9-2019 (thời gian cụ thể do trưởng các đoàn sắp xếp). Công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

HP