Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Ngày 5/7, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2915-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo để đẩy nhanh việc triển khai xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo để đẩy nhanh việc triển khai xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban. Thành phố cũng mời đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tham gia Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội theo đúng Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, tiến độ, chất lượng. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

QUỐC TOẢN