Doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu là đối tượng bị thanh tra

Ngày 1/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo kê khai điều chỉnh giá cước vận tải bằng ô tô.

Cụ thể, tại văn bản số 1151/UBND – KT ngày 1/3/2016, UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát các chi phí đầu vào, đặc biệt là chênh lệch giá nhiên liệu để thực hiện kê khai giá cước phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

Ha Noi: Thanh tra doanh nghiep dieu chay y giam gia cuoc - Anh 1

Sẽ thanh tra doanh nghiệp chây ỳ giá cước không phù hợp.

Giao Sở Tài chính, Sở GT – VT, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước của các doanh nghiệp; đối với những doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc có mức điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu, tổng hợp danh sách để thanh tra.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ – CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Sở GT- VT thanh tra tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp chây ỳ không kê khai giảm giá cước./.

Đỗ Hưng/VOV.VN