Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Thêm 2 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội ngày 12-5-2021 đã ban hành các quyết định số: 2121/QĐ-UBND, 2122/QĐ-UBND về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp sản xuất và thương mại dịch vụ nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng được sử dụng địa danh “Vĩnh Thịnh - Đại Áng”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng đã được UBND huyện Thanh Trì xác nhận, để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng” cho sản phẩm nón lá ở thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Đông Lỗ được sử dụng địa danh “Đông Lỗ”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm trứng vịt Đông Lỗ đã được UBND huyện Ứng Hòa xác nhận, để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Trúng vịt Đông Lỗ” ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa.

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. Các đơn vị tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do đơn vị ban hành.

Trường hợp 2 địa danh tại các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của tập thể đơn vị..., UBND thành phố có quyết định thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Hoài Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/999470/ha-noi-them-2-dia-danh-duoc-su-dung-de-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-tap-the