Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Theo đó sẽ có nhiều quy định mới đối với chính quyền đô thị.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ha-noi-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-215496.htm