Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Thị trường bất động sản cuối năm dư cung, thiếu cầu

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Dự báo từ nay đến Tết âm lịch, thị trường có thể nhích lên đôi chút vì một bộ phận người VN vẫn chuộng mua nhà vào cuối năm. Những người nào được tử vi phán năm nay nên mua nhà thì họ sẽ tích trữ cả năm và những năm trước để mua vào cuối năm nay.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=114731