Hà Nội thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016

Gốc
Chiều 1/12, với 77/77 đại biểu có mặt tán thành, đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của thành phố.

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của TP. Hà Nội như sau:

Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 8,5-9,0%; GRDP bình quân đầu người: 85-87 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 11,0-12,0%; Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu : 7,0-8,0%.

Hà Nội thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về văn hóa - xã hội : Giảm tỷ suất sinh thô so năm trước: 01,%; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 0,2%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới) so với năm trước: 1,3%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 79%; Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 17; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 75 trường; Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 85,7%; Tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu “Làng (thôn) văn hóa”: 55,0%; Tỷ lệ tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) văn hóa”: 70%.

Về đô thị, môi trường: Tỷ lệ dân số thành thị dùng nước sạch: 100%; Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh: 100%, trong đó, nước sạch: 38%; Số xã được công nhân đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 22 xã; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày: Khu vực đô thị 98%, khu vực nông thôn 87%; 100% các cụm Công nghiệp xây dựng mới khi đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải, 50% các cụm Công nghiệp đã hoạt động có trạm xử lý nước thải...

Hoàng Thiên (nguồn Cổng thông tin điện tử Hà Nội)

Tin nóng

Tin mới