Hà Nội: Thu hút vốn ngoại tệ tăng 24%

Gốc
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, 10 tháng qua, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tại Hà Nội đạt 90,444 tỷ đồng, tăng trên 24% so với thời điểm đầu năm.

Tin nóng

Tin mới