(HNM) - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tính từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách do ngành quản lý ước đạt 37.755 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán pháp lệnh, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009.

Số thu ngân sách từ khối doanh nghiệp (DN) nhà nước TƯ ước đạt 21.715 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, tính riêng nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ước đạt 18.210 tỷ đồng (tăng 24,5%). Số thuế TNDN nộp ngân sách trong 5 tháng đầu năm tập trung ở một số đơn vị lớn, gồm Công ty Thông tin di động, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam... Số thu ngân sách trong tháng 5 đạt khá là do kinh tế đang dần hồi phục, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN có nhiều thuận lợi. Trong những tháng cuối năm, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra tại trụ sở DN; tổ chức khai thác hiệu quả nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán pháp lệnh được giao.