Theo quyết định này, với mỗi m2 vỉa hè, người sử dụng phải trả từ 20.000-45.000 đồng/tháng.