Hà Nội tồn kho 34.000 giấy đỏ

Gốc
(PL)- Đó là thông tin đáng chú ý tại báo cáo triển khai công tác sáu tháng cuối năm của Ban Quản lý dự án VLAP (Bộ TN&MT).

Cụ thể, tình trạng tồn đọng giấy đỏ đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất vẫn còn nhiều. Đặc biệt ở một số địa phương còn tồn đọng số lượng lớn như: Hà Nội còn trên 34.000 giấy, Bình Định còn gần 34.500 giấy, Bến Tre còn gần 20.000 giấy.

Cũng theo báo cáo này, tình trạng mua bán đất, chuyển đổi, tặng cho đất nhưng không làm thủ tục theo quy định rất phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chưa được cấp giấy đỏ nhưng vẫn mua bán bằng giấy tay, gây khó khăn cho công tác quản lý...

HOÀNG VÂN

Tin nóng

Tin mới