Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu mét vuông

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Theo quyết định, Thành phố xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố năm 2022 dự kiến đạt khoảng 27,6m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu mét vuông; trong đó, dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ 4,5 triệu mét vuông sàn nhà ở, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng 1,34 triệu mét vuông sàn nhà ở (gồm 0,985 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại, khoảng 0,257 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, khoảng 0,098 triệu mét vuông sàn nhà ở tái định cư).

Thời gian tới, Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch phân khu đô thị còn lại chưa phê duyệt, quy hoạch xây dựng vùng huyện, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, trong đó tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ.

Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy.

Thành phố cũng xác định đẩy nhanh công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và dự án đầu tư nhà ở công nhân. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, tập trung triển khai công tác kiểm định chung cư cũ, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai...

T.Quang