Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu QH và HĐND

Gốc
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tin tưởng với chức năng, uy tín của cá nhân, bằng kinh nghiệm, sự đóng góp của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thời gian qua, các ứng cử viên sẽ đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri để bảo đảm yêu cầu được tiếp xúc, được gặp gỡ, được đưa ra chương trình vận động bầu cử và đạt được tỷ lệ ủng hộ cao...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Ngày 4/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, do MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên giới thiệu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Qua 3 vòng hiệp thương, Mặt trận và các tổ chức thành viên của TP Hà Nội đã giới thiệu 6 đại biểu chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV; 34 đại biểu chính thức ứng cử đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chúc mừng 40 ứng cử viên, đồng thời khẳng định, hội nghị hôm nay nhằm trao đổi, xây dựng chương trình ứng cử một cách thiết thực, gắn với thực tiễn ở nơi các đại biểu ứng cử; thể hiện đúng tinh thần gần dân của MTTQ TP cũng như của các ứng cử viên. Qua những hoạt động này, MTTQ Việt Nam TP sẽ thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng viên, kỹ năng tổ chức chương trình để tổ chức chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tin tưởng với chức năng, uy tín của cá nhân, bằng kinh nghiệm, sự đóng góp của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thời gian qua, các ứng cử viên sẽ đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri để bảo đảm yêu cầu được tiếp xúc, được gặp gỡ, được đưa ra chương trình vận động bầu cử và đạt được tỷ lệ ủng hộ cao.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc các ứng cử viên tham gia ứng cử sẽ trúng cử để đóng góp vào sự phát triển Thủ đô theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, với tình yêu Hà Nội, nếu trúng cử vào ĐBQH và HĐND TP, các ứng cử viên sẽ có những đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri vào thời gian tới.

Các ứng cử viên đã trao đổi một số nội dung về thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin cho các ứng viên đảm bảo các ứng viên tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác; cách trình bày cũng như độ dài chương trình hành động của các ứng viên…/.

Tin, ảnh: Nam Khánh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ung-cu-vien-dbqh-va-dai-bieu-hdnd-579707.html