Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội triển khai chương trình mục tiêu quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, TP Hà Nội đang triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 với tổng kinh phí dự kiến 364 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112571&sub=127&top=39