Hà Nội triển khai Nghị định 53/2017/NĐ-CP

Gốc
Triển khai Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, TP Hà Nội kỳ vọng sẽ giải quyết được những vướng mắc còn tồn tại liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quảng cáo và Luật Viễn thông trên địa bàn hiện nay.

Hà Nội triển khai Nghị định 53/2017/NĐ-CP - Ảnh 1

Triển khai Nghị định sẽ giải quyết những vướng mắc liên quan đến cấp phép xây dựng trên địa bàn (ảnh minh họa).

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. Đối tượng được áp dụng Nghị định này là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đề nghị cấp phép xây dựng, cơ quan thực hiện cấp phép xây dựng và các tố chức có liên quan.

Triển khai Nghị định 53/2017/NĐ-CP, Hà Nội đề ra mục tiêu đạt tính hiệu quả cao nhất, đảm bảo công khai và minh bạch, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Mỗi Sở, ngành đều phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể được giao.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để nghiên cứu, trình UBND TP Hà Nội ban hành văn bản điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND TP Hà Nội, đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì dự thảo văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mẫu hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông, mẫu văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND các quận, huyện, thị xã về chấp thuận địa điểm xây dựng đối với các công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo các phòng chức năng và UBND cấp xã phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của nhà nước và thành phố về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và cập nhật các quy định mới tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP.

Hà Đào

Tin nóng

Tin mới