(HNMO)- Nếu lấy Hồ Tây làm trung tâm và sông Hồng làm trục phát triển thì không gian đô thị tương lai của Hà Nội sẽ phát triển mạnh về phía Bắc, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã cho biết như vậy tại kỳ họp bất thường, HĐND Tp khóa 8, mới tổ chức sáng nay (27/3).