Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Tuyển thêm trái tuyến mới đủ học sinh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo chỉ tiêu được phân năm học 2008 - 2009 trường tiểu học Kim Liên được tuyển 500 học sinh cho 10 lớp 1. Theo điều tra ban đầu, số học sinh vào lớp 1 năm nay trên địa bàn phường Kim Liên chỉ khoảng 300 cháu. Do đó, trường sẽ tuyển khoảng 200 cháu là học sinh trái tuyến.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72464