ND - Thành phố Hà Nội và ngành du lịch đang nghiên cứu tìm những giải pháp tránh ách tắc giao thông, trong đó có việc lựa chọn trạm dừng và bến đỗ hợp lý dành cho các loại xe ô-tô du lịch ở khu vực nội thành.