Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội xem xét mở ba phố đi bộ: Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế

Gốc

NDĐT - UBND TP Hà Nội chỉ đạo xây dựng đề án chuyển ba tuyến phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế thành tuyến phố đi bộ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126878&sub=66&top=39