Thành phố Hà Nội khuyến cáo bà con nông dân để tiến hành thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng, bằng cách thiết kế, lắp đặt bể 2 ngăn có nắp đậy; chất liệu composite dễ di chuyển và sửa chữa, hạn chế đến mức thấp nhất bao bì cũng như tồn dư thuốc bảo vệ thực vật phát tán ra môi trường trong quá trình sử dụng. Bể có các bộ phận phụ trợ như: cửa thu rác, phên nén để dìm bao bì trong dung môi ngâm bao bì, có van xả nước, các móc treo… Kích thước là 0,5 m 3 /ngăn nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và hình thức quản lý thu gom rải rác hay tập trung.

Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiquan.vn

Tại các cánh đồng ở Hà Nội hiện mới chỉ có 51,85% số huyện, thị có tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu vào bể chứa riêng mới đạt 38,33%, lượng còn lại thu chung cùng với rác thải sinh hoạt hay thu gom thông qua các đợt vệ sinh đồng ruộng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trên đồng ruộng thành phố Hà Nội hiện đang lưu hành phổ biến các loại bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng thùng phuy, xi măng 1 ngăn hoặc 2 ngăn, có nắp đậy hoặc không có nắp đậy…Tuy nhiên các mẫu trên đều không đúng quy chuẩn về kích thước, chất liệu, cấu tạo các phụ kiện phụ trợ để đáp ứng yêu cầu thu gom và làm sạch. Thêm vào đó các bể trên cũng dễ bị gỉ sét, nứt vỡ, mất mát, khả năng lưu giữ bao bì và nước chưa cao, chỉ để lưu chứa mà chưa phù hợp cho việc xử lý, làm sạch bao bì..., dẫn đến bao bì thuốc bảo vệ thực vật hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong bao bì vẫn rò rỉ gây ảnh hưởng tới môi trường.

Theo TTXVN