Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội xử nghiêm các chủ đầu tư 'ôm đất' để dự án chậm tiến độ

Hà Nội cho biết, sẽ tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ.

Đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 5,84 triệu m2

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định 5320, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2022.

 Hà Nội xác định tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu m2.

Hà Nội xác định tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu m2.

Theo đó, Hà Nội xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố năm 2022 dự kiến đạt khoảng 27,6m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu m2; trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ 4,5 triệu m2 sàn nhà ở, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng 1,34 triệu m2 sàn nhà ở (gồm 0,985 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, khoảng 0,257 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng 0,098 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư).

Trong thời gian tới, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch phân khu đô thị còn lại chưa phê duyệt, quy hoạch xây dựng vùng huyện, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Xử nghiêm các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, trong đó tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ.

 Hà Nội xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi làm chủ đầu tư vẫn ì ạch triển khai, nhiều khu đất trong dự án bỏ hoang cho cỏ mọc sau 18 năm được phê duyệt.

Hà Nội xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi làm chủ đầu tư vẫn ì ạch triển khai, nhiều khu đất trong dự án bỏ hoang cho cỏ mọc sau 18 năm được phê duyệt.

Đồng thời, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy.

Thành phố cũng xác định đẩy nhanh công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, (tập trung) và dự án đầu tư nhà ở công nhân. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, tập trung triển khai công tác kiểm định chung cư cũ, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai...

Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, theo giấy phép xây dựng, thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá, đầu tư tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực cùng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kế hoạch này.

Thanh tra các dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích

Trước đó, UBND TP Hà Nội có Kế hoạch số 334 về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến việc diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP... Đáng chú ý, đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, TP Hà Nội kiên quyết thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định, đồng thời công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn thành phố.

Cũng tại kế hoạch này, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND TP thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở; Trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất sai mục đích, hoặc không đảm bảo tỷ lệ diện tích đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch và dự án được duyệt.

Ninh Phan