ICTnews - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn thông tin hạ tầng truyền dẫn của Cục Bưu điện Trung ương khi mà mạng chuyên dùng của Cục Bưu điện cần Trung ương là cốt lõi để phát triển Chính phủ điện tử.

Ngày 22/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Theo tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT (MIC), ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, đơn vị được giao làm đầu mối triển khai Chính phủ điện tử của Bộ TT&TT, báo cáo Trung tâm Thông tin đã dự thảo 13 đầu việc mà các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện trong năm 2016 và trong dài hạn để triển khai thành công Nghị quyết 36a của Chính phủ.

Trong rất nhiều các vấn đề như phải cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2016, Thứ trưởng cũng chỉ đạo cần đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn thông tin (ATTT) hạ tầng truyền dẫn của Cục Bưu điện Trung ương khi mà mạng chuyên dùng của Cục Bưu điện Trung ương là cốt lõi để phát triển Chính phủ điện tử.

Ha tang truyen dan Cuc Buu dien Trung uong rat can dam bao ATTT - Anh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn thông tin hạ tầng truyền dẫn của Cục Bưu điện Trung ương khi mà mạng chuyên dùng của Cục Bưu điện Trung ương là cốt lõi để phát triển Chính phủ điện tử. Nguồn ảnh: MIC.

Hiện nay Bộ TT&TT sử dụng toàn bộ hạ tầng truyền dẫn của Cục Bưu điện Trung ương, 47/60 tỉnh có lưu lượng sử dụng mạng chuyên dùng dưới 60%, chỉ có 2 tỉnh có lưu lượng sử dụng trên 80%, mặc dù tất nhiên nhiều tỉnh còn phàn nàn về chất lượng kêt nối của mạng chuyên dùng từ tỉnh thành xuống đến huyện, xã.

Nhìn chung vấn đề an toàn, an ninh thông tin là không thể thiếu trong triển khai Chính phủ điện tử. Trong Hội nghị đào tạo, tập huấn về kiến trúc Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành, Bộ TT&TT đã đề cập đến nhiều nội dung trong đó có An toàn thông tin trong Kiến trúc Chính phủ điện tử . Còn bản thân trong Nghị quyết 36a , Bộ TT&TT được giao trọng trách thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính phủ điện tử.