UBND xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 14 lò gạch của 8 hộ trên địa bàn.