Cơn bão số 7 đổ bộ vào Hà Tĩnh tuy không mạnh nhưng hậu quả làm 3 người chết, 5 người bị thương và nhiều tài sản hư hỏng nặng.