Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Tĩnh bảo tồn, phát triển cây bưởi đường

Gốc

Sau 2 năm triển khai Dự án bảo tồn quĩ gen và phát triển cây bưởi đường đặc sản, toàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trồng mới 4.000 cây và sẽ tiếp tục trồng 20.000 cây, đưa cây bưởi đường trở thành cây ăn quả có diện tích qui mô lớn.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259115/Default.aspx