Sau 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cẩm Xuyên đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đến nay, toàn huyện có 7/25 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 8 tiêu chí: Có 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và hơn 80 vườn mẫu đạt chuẩn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: quy hoạch tổng thể vùng chưa hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ; cơ cấu ngành nghề còn bất cập; các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông, hải sản sau thu hoạch còn hạn chế.

Đó là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý và thẩm định đề án đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cẩm Xuyên được tổ chức sáng 10/6, tại Hà Tĩnh.

Hiểu được những khó khăn, thuận lợi, Cẩm Xuyên đề ra kế hoạch, lộ trình và giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Theo đó, huyện thành lập tổ công tác chỉ đạo tại xã; hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch, phương án, giải pháp chi tiết từng nội dung, công việc để hoàn thành các tiêu chí. Thực hiện đồng bộ các lĩnh vực, trong đó, ưu tiên cao phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tạo nền tảng vững chắc để đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình từng năm.

H.T.