Chiều 29/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo 37 xã ven biển, cửa sông chuẩn bị sơ tán người già, trẻ em khi bão đổ bộ vào đất liền trong ngày 30/9.