Hà Tĩnh kiểm điểm cán bộ vì không uống bia Sài Gòn

Đây không phải là lần đầu Hà Tĩnh công khai ủng hộ sử dụng Sabeco bằng những mệnh lệnh mang tính hành chính...

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/thi-truong/ha-tinh-kiem-diem-can-bo-vi-khong-uong-bia-sai-gon-20150912065226154.htm