Theo Giám đốc Công ty thủy nông Linh Cảm, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thuyết, hiện nay nước sông La bị nhiễm mặn nặng, độ mặn đo được tại cống Trung Lương và cống Đức Xá trên 3,2 phần nghìn, quá mức cho phép để tưới cho cây trồng.

Điểm đo mặn cách cửa Hội, nơi sông đổ ra biển trên 20km. Những năm trước sông La thường bị nhiễm mặn vào tháng Năm, tháng Sáu là thời kỳ gió Tây Nam thổi mạnh, nắng nóng nhất. Năm nay sông La bị nhiễm mặn sớm hơn hai tháng là do vài tháng nay mưa ít và nước từ thượng nguồn đổ về xuôi cũng ít nên không đẩy được nước biển xâm nhập vào sông, nhất là khi triều cường. Do nguồn nước tưới bị nhiễm mặn nên trên 1.000ha lúa Đông Xuân đang thời kỳ làm đòng của các huyện Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân thiếu nước tưới. Công ty thủy nông Linh Cảm phải sử dụng nguồn nước khác và tưới bằng bơm điện, mỗi ngày phải chi phí hàng triệu đồng. Ông Nguyễn Thuyết cho biết nếu trong khoảng 15 ngày tới không có mưa thì nước sông La tiếp tục bị nhiễm mặn nặng, gây khó khăn cho việc tưới lúa vụ hè thu./. Lê Văn Thơn (Vietnam+)