Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Hữu Nhuế không đủ điều kiện trình Cục Người có công xem xét giải quyết

Gốc
Ông Nguyễn Hữu Nhuế ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có đơn đề nghị xem xét chế độ thương binh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời: Sở đã chuyển toàn bộ hồ sơ không đảm bảo thủ tục về cho UBND các huyện để chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp cùng đối tượng tiếp tục bổ sung hoàn thiện theo chủ trương của Bộ. Những hồ sơ bổ sung hoàn thiện, đảm bảo thủ tục, chính quyền địa phương cấp xã tiếp nhận hồ sơ, bàn giao cho huyện để huyện kiểm tra lập danh sách và bàn giao hồ sơ về tỉnh để trình Cục Người có công thẩm định. Những hồ sơ không bổ sung được hoặc bổ sung nhưng không đảm bảo thì chính quyền các cấp thông báo, trả lời công khai cho đối tượng. Căn cứ vào danh sách của UBND huyện Hương Sơn lập báo cáo Sở thì ông Nguyễn Hữu Nhuế không bổ sung được chứng lý 2 người làm chứng cùng đơn vị nên không đủ điều kiện trình Cục Người có công xem xét giải quyết

Tin nóng

Tin mới