Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh vừa phát hiện trên 3000 hộp sữa YiLi của tập đoàn Tam Lộc (Trung Quốc) bày bán tại huyện Cẩm Xuyên.