UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã giao Sở VHTT-DL phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên triển khai khảo sát, lập dự án quy hoạch, tôn tạo tổng thể di tích Đền thờ vua Hồ Quý Ly. Đền thờ vua Hồ Quý Ly tọa lạc tại núi Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, nơi ngày xưa vua Hồ Quý Ly bị giặc Minh bắt giữ. Dưới triều Nguyễn đền đã được tu sửa.