Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Tĩnh tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các nước làng giềng diễn biết rất phức tạp, nhất là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, từ đó nâng cao nhận thức và cảnh giác cho bà con nhân dân vùng biên.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ha-tinh-tap-trung-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-bien-gioi-211462.htm