Hà Tĩnh tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm

Gốc
* Lâm Đồng hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn phát triển sản xuất

Tỉnh Hà Tĩnh xác định một số công trình, dự án lớn, trọng điểm là Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Mỏ sắt Thạch Khê,... Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng là một trong năm khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, có diện tích 22.871 ha, được xác định là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh huy động các cấp, các ngành tập trung lực lượng cùng vào cuộc, trước mắt là thực hiện công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng. Riêng tại Khu kinh tế Vũng Áng, để phục vụ triển khai Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, tỉnh đã di dời hơn 4.300 hộ dân, thuộc năm xã. Đến nay, khu kinh tế này có 220 doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký gần 22 tỷ USD. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thu hút 21 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn hơn ba nghìn tỷ đồng; hơn 150 doanh nghiệp và hàng nghìn hộ đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh... Các dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khai thác mỏ sắt Thạch Khê cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

* Năm 2014, tỉnh Lâm Đồng dành 15,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ở các xã khu vực II, III và trợ giá giống cây trồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Trong đó, gần 7,6 tỷ đồng dùng trợ giá giống cây trồng, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, như trợ giá đối với các loại giống: lúa mới, ngô lai, cà-phê với bốn loại cà-phê ghép chồi cải tạo, cà-phê cao sản, cà-phê thực sinh và cà-phê ca-ti-mo, cây ăn quả, dâu tằm, cây cao-su; 5,5 tỷ đồng dành hỗ trợ người nghèo ở 110 xã vùng khó khăn, với mức 80 nghìn đồng/người/năm đối với xã khu vực II và 100 nghìn đồng/người/năm đối với xã khu vực III. Ngoài ra, các hộ chính sách, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những nơi chưa có điện hoặc đã có điện lưới nhưng chưa có điều kiện đưa điện vào nhà cũng được hỗ trợ năm lít dầu hỏa/hộ trong năm nay.

Cũng trong đợt hỗ trợ này, các xã Đạ Oai, Ma Đa Gui, huyện Đạ Huoai và Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, huyện Đức Trọng được hỗ trợ xây dựng bốn trạm truyền thanh không dây và sáu xã khó khăn ở huyện Đức Trọng được hỗ trợ hệ thống 60 cụm loa âm thanh để phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

PV và TTXVN

Tin nóng

Tin mới