Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Tĩnh tổ chức hội thảo chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trước hết cần lựa chọn đội ngũ cấp ủy chi bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết.

Chiều 14/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố".

Dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung chủ trì hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội thảo.

Chi bộ thôn, tổ dân phố - cầu nối ý Đảng lòng dân

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung cho biết: Toàn tỉnh hiện có 100.274 đảng viên; trong đó có 63.924 đảng viên sinh hoạt ở 1.910 chi bộ thôn, tổ dân phố (1.602 chi bộ thôn, 308 chi bộ tổ dân phố).

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung đề dẫn hội thảo.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung đề dẫn hội thảo.

Các chi bộ thôn, tổ dân phố là cầu nối trực tiếp, liên hệ chặt chẽ, gắn bó, mật thiết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; lãnh đạo, động viên Nhân dân phát huy các hình thức tự quản, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và khu phố mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chi bộ thôn, tổ dân phố vẫn còn một số hạn chế về năng lực, phương thức, phát huy vai trò đảng viên…

Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố trong toàn Đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết.

Đại biểu dự hội thảo.

Đại biểu dự hội thảo.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn đại biểu tập trung phân tích, đánh giá vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trong thời gian qua… Từ đó, đóng góp ý kiến, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố.

Đây sẽ là những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo Đề án “đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này.

Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần linh hoạt chọn hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp, coi trọng hình thức sinh hoạt chuyên đề để có thể bàn sâu, bàn kỹ một vấn đề cần tập trung lãnh đạo.

Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần linh hoạt chọn hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp, coi trọng hình thức sinh hoạt chuyên đề để có thể bàn sâu, bàn kỹ một vấn đề cần tập trung lãnh đạo.

Tham luận tại hội thảo, đại biểu đã phân tích thực trạng về công tác phát triển, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố; chất lượng sinh hoạt chi bộ; phương thức lãnh đạo của cấp ủy chi bộ; công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong cấp ủy…

Đại biểu cũng chia sẻ những cách làm hay trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long: Cần chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tiếp tục rà soát, thống kê đảng viên không chấp hành quy định sinh hoạt Đảng, không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng khi về địa phương để đề xuất xử lý nghiêm theo quy định...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long: Cần chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tiếp tục rà soát, thống kê đảng viên không chấp hành quy định sinh hoạt Đảng, không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng khi về địa phương để đề xuất xử lý nghiêm theo quy định...

Đại biểu cho rằng, cần chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, đặc biệt là vai trò bí thư chi thôn, tổ dân phố; nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên ở nông thôn, miền núi và đồng bào có đạo; tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở thôn, tổ dân phố; chú trọng tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình; đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm; quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở huyện miền núi.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở huyện miền núi.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài sinh hoạt thường kỳ phải lựa chọn những chuyên đề phù hợp gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chi bộ đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao những ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm. Các ý kiến đã phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chi bộ đảng; phát huy vai trò của đảng bộ cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trước hết cần lựa chọn đội ngũ cấp ủy chi bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết. Xem xét, bố trí cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia làm cán bộ thôn, tổ dân phố ở những nơi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, để đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ cần giao trách nhiệm cho cấp ủy các cấp về nội dung này. Phân công đảng ủy cấp trên về tham dự sinh hoạt cùng chi bộ; xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ điểm theo từng loại hình để học tập, nhân rộng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung sinh hoạt chi bộ vào đánh giá tổ chức đảng cấp trên...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp thu các ý kiến đại biểu đã đề xuất, phân tích tại hội thảo; đồng thời chỉ rõ thêm nguyên nhân, từ đó làm rõ giải pháp thời gian tới để hoàn thiện dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải kết luận hội thảo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị ban soạn thảo đề án tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các đề xuất của đại biểu, hoàn thiện dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố”.

Thu Hà