Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Trung: Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch

Ban chỉ đạo 35 huyện Hà Trung vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cách thiết lập địa chỉ Facebook ảo, mở Blog tin, bài được đăng tại địa chỉ này; phương pháp viết bài, chia sẻ các bài viết đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật; cách tham gia đấu tranh để vô hiệu hóa các Facebook, Youtube có nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước; nghiệp vụ để tìm ra nguồn gốc các tin, bài, ảnh các bài viết trên mạng xã hội để đấu tranh lại các thông tin sai sự thật góp phần định hướng thông tin.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm giúp các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện triển khai thực hiện một cách bài bản, chuyên sâu để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/ha-trung-boi-duong-nghiep-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/135546.htm