Hạ viện Inđônêxia thông qua dự luật bầu cử

Sau hai lần phải hoãn bỏ phiếu, Hạ viện Inđônêxia (DPR) ngày 3/3 đã thông qua dự luật bầu cử với 320 phiếu thuận trên tổng số 489 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238799/Default.aspx