TT - Trong một lần đồng thuận hiếm hoi, các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Mỹ đồng ý sẽ nhanh chóng thông qua một gói các biện pháp nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ để đối phó với nguy cơ suy thoái kinh tế hiển hiện ngày càng rõ.