Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD

Gốc
Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng 700 tỷ USD để ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xây dựng lực lượng quân đội Mỹ hùng mạnh hơn.

Ngân sách quốc phòng Mỹ tài khóa 2018 dự kiến cao hơn tài khóa 2017 81 tỷ USD. Ảnh: AP

Theo Reuters, ngày 14-11, Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) thường niên đã được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo, 356 phiếu thuận và 70 phiếu trống. Đạo luật được thiết lập nhằm ủy quyền mức độ chi tiêu cho hoạt động phòng thủ và xây dựng các chính sách kiểm soát việc chi tiêu.

Theo AP, dự luật NDAA tài khóa 2018 sẽ phân phối 638 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong các hoạt động chi tiêu quốc phòng như mua vũ khí và trả lương cho binh sĩ, 66 tỷ USD cho các nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan, Iraq, Syria và những nơi khác. So với tài khóa 2017, dự luật ngân sách năm tới cao hơn 81 tỷ USD.

NDAA cũng bao gồm cho chi phí dự phòng như tăng số binh sĩ hoạt động lên hơn 16.000 người.

Dự luật này sẽ được thực thi sau khi Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Mỹ ký. Tuy nhiên, chi tiêu có thể tự động bị cắt giảm bất cứ lúc nào nếu Quốc hội Mỹ không thể giải quyết được khoảng cách về tài chính.

Tiến Đạt

Ngân sách quốc phòng Mỹ tài khóa 2018 dự kiến cao hơn tài khóa 2017 81 tỷ USD. Ảnh: AP

Theo Reuters, ngày 14-11, Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) thường niên đã được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo, 356 phiếu thuận và 70 phiếu trống. Đạo luật được thiết lập nhằm ủy quyền mức độ chi tiêu cho hoạt động phòng thủ và xây dựng các chính sách kiểm soát việc chi tiêu.

Theo AP, dự luật NDAA tài khóa 2018 sẽ phân phối 638 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong các hoạt động chi tiêu quốc phòng như mua vũ khí và trả lương cho binh sĩ, 66 tỷ USD cho các nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan, Iraq, Syria và những nơi khác. So với tài khóa 2017, dự luật ngân sách năm tới cao hơn 81 tỷ USD.

NDAA cũng bao gồm cho chi phí dự phòng như tăng số binh sĩ hoạt động lên hơn 16.000 người.

Dự luật này sẽ được thực thi sau khi Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Mỹ ký. Tuy nhiên, chi tiêu có thể tự động bị cắt giảm bất cứ lúc nào nếu Quốc hội Mỹ không thể giải quyết được khoảng cách về tài chính.

Tiến Đạt