Theo DUMA quốc gia Nga, quyết định ngừng thực hiện Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu không mang tính sáng kiến, mà là việc cần thiết để đáp lại hành động của Mỹ và các nước đồng minh trong việc trì hoãn phê chuẩn Hiệp ước này