Hạ viện Thái Lan thông qua ngân sách năm 2011

Gốc
(VOV) - Ngày 31/5 và 1/6, Hạ viện Thái Lan sẽ họp phiên bất thường bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng và 5 thành viên chính phủ

Sau hai ngày thảo luận căng thẳng, tối 27/5, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự thảo Ngân sách năm 2011. Với 250 phiếu thuận, 172 phiếu chống, 2 phiếu trắng và 21 hạ nghị sĩ không bỏ phiếu, trong tổng số 445 hạ nghị sĩ tham gia bỏ phiếu chiếm quá bán theo quy định, ngân sách năm 2011 đã được thông qua. Ngân sách năm 2011 là 2.070 tỉ bạt, chiếm 20% tăng trưởng kinh tế GDP. Ngân sách được dùng phát triển đất nước trong 8 lĩnh vực gồm: xây dựng lòng tin của đất nước; bảo vệ an ninh; phát triển xã hội và chất lượng cuộc sống; giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường đối phó với biến đổi khí hậu thế giới ; phát triển khoa học kỹ thuật; đối ngoại và kinh tế quốc tế và cuối cùng là điều hành các hoạt động của đất nước. Ngân sách năm 2011 về phần của Bộ Quốc phòng được thông qua là 170 tỉ bạt, được coi là nhiều nhất, bị đảng đối lập Vì nước Thái "mổ xẻ” nhiều nhất. Phát biểu kết luận phiên họp Hạ viện thảo luận ngân sách năm 2011, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, ngân sách năm 2011 là ngân sách thâm hụt theo tỷ lệ luật pháp cho phép. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nói: “Ngân sách lần này nhấn mạnh đến xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội cho mọi người dân, chăm sóc trẻ em,người cao tuổi, bảo hiểm thu nhập trong nông nghiệp... Vì vậy ngân sách năm 2011 theo cách nhìn kinh tế và xã hội đều tốt. Ngân sách lần này là câu trả lời mà theo tôi không những phù hợp với tình hình hiện nay mà còn là câu trả lời đối với cơ cấu ngân sách trong tương lai. Ngân sách lần này có thể đảm bảo cho việc thực hiện lộ trình hòa hợp dân tộc.” Sau bỏ phiếu ngân sách năm 2011, phiên họp bất thường Hạ viện Thái Lan đã bầu thành viên tham gia Ủy ban bất thường làm nhiệm xem xét chi tiết cụ thể ngân sách. Ngày 31/5 và 1/6, Hạ viện Thái Lan sẽ họp phiên bất thường bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng và 5 thành viên chính phủ gồm: Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban, Bộ trưởng Tài chính Korn Jatikavinich, Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Chanvirakul, Bộ trưởng Giao thông Sophon Saram và Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya. Nội dung chủ yếu đảng đối lập Vì nước Thái sẽ chất vấn chính phủ trong lần bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới là trách nhiệm của chính phủ giải tán biểu tình làm nhiều người chết và bị thương./. Thanh Huyền

Tin nóng

Tin mới