Habeco ngày 20/9 chốt quyền cổ tức 18% bằng tiền

Gốc
Habeco sẽ thanh toán cổ tức từ ngày 12/10, theo hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Habeco ngày 20/9 chốt quyền cổ tức 18% bằng tiền - Ảnh 1

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - BHN) vừa thống nhất trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 18%. Năm 2017, tỷ lệ cổ tức mà Habeco dự chi là 20%/vốn.

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 20/9, tức ngày GDKHQ là ngày 19/9. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 12/10, theo hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Ngoài ra, HĐQT còn thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT. HĐQT giao văn phòng HĐQT triển khai thực hiện trong tháng 10/2017.

Trước đó, phía đối tác ngoại Carlsberg đã gửi văn bản về việc giới thiệu nhân sự mới là Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị Habeco, thay thế cho ông Soren Ravn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco đạt doanh thu thuần 4.226 tỷ đồng, LNST 313 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 5% thì LNST lại giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Khổng Chiêm

Tin nóng

Tin mới