Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Habubank phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng

Hanoinet - Ủy ban chứng khoán nhà nước đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần của Habubank.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=115252