Habubank: Tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức đợt 2/2007

Gốc
(ATPvietnam.com) -Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) thông báo, Hội đồng quản trị Habubank họp ngày 31/12/2007 đã nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2007

Tin nóng

Tin mới