Công ty Việt Nam đang tiến hành thủ tục liên doanh với nước ngoài. Phía Việt Nam phải đứng tên ký hợp đồng, hóa đơn một số dịch vụ như thuê trụ sở, tư vấn... Những chi phí này có được hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp của liên doanh không? (Nguyễn Thanh Hoa, Thạch Thất, Hà Tây)