Hỏi:

small_10566.jpg Chúng tôi sản xuất thử một số sản phẩm làm hàng mẫu và xuất cho khách hàng chọn lựa (không tính tiền) thì chi phí này phải hạch toán như thế nào? (Phạm Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) hạch toán như thế nào? (Phạm Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) Trả lời: Đối với hàng mẫu được công ty sản xuất ra để cung cấp cho khách hàng lựa chọn (miễn phí) có thể xem như hàng hóa được dùng để khuyến mại, quảng cáo. Chi phí sản xuất hàng mẫu được hạch toán như sau: Khi xuất hàng miễn phí cho khách hàng, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán. Có TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán). Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ, ghi: Nợ TK 641 – chi phí bán hàng. Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán).