HAG: Đưa HAGL Myanmar vào hoạt động, dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu HNG

Gốc
HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa thông qua hàng loạt kế hoạch tài chính tại Công ty mẹ và các công ty con.

Theo đó, với HAG, HĐQT thống nhất chủ trương giao cho ban TGĐ rà soát lại hiệu quả sử dụng vốn đối với các khoản vay, từ đó làm việc với các trái chủ, tổ chức tín dụng để đưa ra phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp nhằm đảm bảo dòng tiền, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn và phù hợp các nguồn thu dài hạn của Tập đoàn.

Đối với khu phức hợp HAGL Myanmar, chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại và văn phòng từ ngày 05/12, sẽ bắt đầu hạch toán doanh thu từ thời điểm này.

Đối với giai đoạn 2 của dự án, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, HĐQT đồng ý chủ trương cho thuê dài hạn và thu tiền một lần đối với từng phần của Trung tâm Thương mại và văn phòng giai đoạn 1 để lấy tiền đầu tư vào giai đoạn 2. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm đối tác để bán 50% vốn góp tại HAGL Myanmar.

Đối với HAGL Agrico ( HNG ), tổng dư nợ vay tại thời điểm 30/09 là 7,274 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, giao ban Tổng giám đốc tiến hành rà soát các nguồn vốn vay đang sử dụng để đảm bảo các khoản vay trong tương lai không được vượt quá 7,500 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT HAG đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu công ty con để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của công ty mẹ.

Cụ thể, HĐQT thống nhất chủ trương giao cho ban Tổng giám đốc công ty làm việc với các tổ chức tư vấn để có phương án trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của HAG bằng cổ phiếu HNG sao cho có lợi nhất cho cổ đông và đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Tài liệu đính kèm:
20151201_20151201 - HAG - NQ HDQT ngay 30.11.2015.pdf

Tin nóng

Tin mới